Vakances

SIA „Vidzemes koncertzāle”, reģistrācijas Nr. 44103089090, Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu nov. LV-4101, izsludina vakantu vietu uz Tehniskā nodrošinājuma un skatuves darbu vadītāja amatu, kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru – 432206, uz nenoteiktu laiku ar normālu darba laiku.

Amata pienākumi:

-  Veikt SIA īpašumā un/vai valdījumā esošo iekārtu, ierīču, mehānismu, cita tehniskā aprīkojuma un speciālo instrumentu tehnisko uzraudzību.

-  Nodrošināt SIA rīkoto kultūras pasākumu tehnisko sagatavošanu, tai skaitā, vizuālā noformējuma un tehniskā aprīkojuma sagatavošanas plānošanu un īstenošanu.

-  Piedalīties visa veida darbos, kas saistīti ar skatuves uzbūvi, pārbūvēm (arī Sabiedrības māksliniecisko pasākumu laikā) un māksliniecisko pasākumu apkalpošanu.

-  Pilnībā pārzināt māksliniecisko pasākumu nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu, tā izvietojumu un funkciju uz skatuves un jāprot tās izmantot praksē.

-  Nodrošināt mākslinieciskā pasākuma tehnisko gaitu un pārbūves.

-  Nodrošināt mākslas izstāžu tehnisko izvietošanu un noņemšanu.

-  Nodrošināt skatuves tehniskā iekārtojuma materiālu sagādi.

-  Nodrošināt ēkā esošo iekārtu, ierīču, mehānismu un cita tehniskā aprīkojuma lietošanas instrukciju, darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. saistīto darba organizācijas dokumentu izstrādāšanu un kontrolē to ievērošanu.

-  Vadīt SIA lietošanā nodotos transporta līdzekļus, tai skaitā, nodrošināt Sabiedrības mākslinieciskajos pasākumos iesaistīto mākslinieku un instrumentu transportēšanu uz pasākumu un to mēģinājumu vietām pēc vajadzības.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:

-  Vēlama augstākā izglītība tehniskajās zinātnēs.

-  Analītiska un konceptuāla domāšana.

-  Problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes.

-  Stresa noturība un spēja strādāt saspringtos darba apstākļos.

-  Augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.

-  B kategorijas auto vadītāja apliecība.

-  Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un iemaņas, kas gūta līdzīga rakstura amatā.

Amata izpildes vieta - Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu nov. LV-4101

Amata atalgojums EUR 1200 (bruto)

Iesniegt motivācijas vēstuli un CV līdz 2020.gada 17.janvārimto iesūtot elektroniski uz e - adresi: info@cesukoncertzale.lv ar norādi "Pieteikums uz vakanto Tehniskā nodrošinājuma un skatuves darbu vadītāja amata vietu".