Kontakti

VIDZEMES KONCERTZĀLE CĒSIS

Adrese: Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101
Tālrunis: +371 6411 9921 (birojs),
+371 6411 9922 (biļešu kase)
E-pasts: info@cesukoncertzale.lv


SIA "Vidzemes koncertzāle"
Reģ.Nr.:     44103089090
PVN reģ.Nr.:     LV44103089090
Adrese:     Raunas iela 12-1, Cēsis, LV 4101
Fiz. adrese:     Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101
Banka:     SEB Banka
Kods:     UNLALV2X
Nor.Konts:     LV40UNLA0050021414821

Juris Žagars

Valdes loceklis
juris.zagars@cesukoncertzale.lv

Anete Goldmane

Biroja administratore
info@cesukoncertzale.lv,
64119921, 29152593

Inese Zagorska

Programmu direktore
inese.zagorska@cesukoncertzale.lv
25623345

Kārlis Freimanis

Kino producents
karlis.freimanis@cesukoncertzale.lv
26440820

Alise Žagare

Producente
alise.zagare@cesukoncertzale.lv
29334417
(Bērna kopšanas atvaļinājumā)

Egija Saļņikova

Mārketinga un komunikācijas vadītāja
egija.salnikova@cesukoncertzale.lv
26171151

Māris Zvīnis

Tehniskais direktors
maris.zvinis@cesukoncertzale.lv
29149066

Uģis Sirmais

Skaņu un gaismu operators
skana@cesukoncertzale.lv
28201243

Sandra Capare

Finanšu direktore
gramatvediba@cesukoncertzale.lv
sandra.capare@cesukoncertzale.lv

Ieva Trekše

Grāmatvede
gramatvediba@cesukoncertzale.lv

Māris Ozoliņš

Inženieris
info@cesukoncertzale.lv

Maira Pinka

Biļešu kasiere
64119922

Laura Klapare

Biļešu kasiere, projektu vadītāja
tālr. 64119922