Cēsu Mākslas Festivāls
Cēsu mākslas festivāls divpadmsit gadu laikā ir kļuvis par valstiski nozīmīgu tradīciju un ir viens no ievērojamākajiem ikvasaras kultūras pasākumu kopumiem Cēsīs un Vidzemes reģionā, sniedzot iespēju apmeklēt unikālus un augstvērtīgus notikumus ārpus Rīgas.Festivāla nozīmīgs aspekts vienmēr bijis dažādu kultūras jomu un parādību sintēze – ne tikai kā mākslinieciskās izpausmes formu savstarpēja sinerģija, veidojot unikālus kultūras faktus, bet arī kā mūzikas, mākslas, teātra un kino personību mijiedarbība.